Wij willen verandering

De eerste levensjaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van kinderen. Veilige hechting, vertrouwen in anderen en de wereld ontstaan in die eerste jaren. Kwalitatieve kinderopvang en ondersteuning van ouders van jonge kinderen kunnen een kentering betekenen in (generatie)armoede en de moeilijkheden die daarmee samengaan op vlak van gezondheid, geletterdheid, welzijn en welbevinden.

Wil je meer weten over onze veranderingstheorie?

Wij willen verandering

We zijn buurtgericht, staan we open voor diversiteit, is flexibele, dringende en occasionele opvang mogelijk en hanteren we een dagtarief op basis van het gezinsinkomen. We vinden het belangrijk dat de groep kinderen die we opvangen een afspiegeling is van de gezinnen die in de buurt wonen. Jammer genoeg zijn er sinds 1 april 2024 nieuwe voorrangsregels in de de kinderopvang. Hierdoor wordt de toegang voor kinderen in kwestbare situaties moeilijker gemaakt. Dit is uitsluiting.

Omdat we buurtgerichte opvang zijn (trap 3 subsidies) gelden de nieuwe voorrangsregels niet voor ons. We wilden zo’n trap 3 plaats wegschenken om bijvoorbeeld D’n Opvang in Oostende te helpen; maar dat kan niet.
Daarom investeren we het bedrag van die plaats (792,68 euro) in de De Kinderopvangzaak.

Samen met 20 andere organisatie spannen we een zaak aan voor het Grondwettelijk Hof.
Doe mee: klik door om ons te steunen.

Onze sector zit al een tijdje in een crisis!

Het is dan ook niet de eerste keer dat we aandacht vragen voor de diverse problemen waar we mee geconfronteerd worden…

We komen handen te kort in onze sector.
We pleiten ervoor dat mensen met een hart voor kinderen, met of zonder “papieren” bij ons aan het werk mogen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Grote Smurf

We doorlopen jaarlijks een kwaliteitscyclus in verschillende fases:

Op onze teamdag op 3 juni 2023 deden we een impactmeting.

  • Plezierig leren
  • Leren(d) zorgen
  • Zorgen met respect
    (voor de gezinnen)
  • Respectvol plezier maken
Wij creëren kwaliteit